Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

ThS. Trịnh Minh Toàn

Position Phó Bí thư LCĐ, Giảng viên
Dept. Bộ môn Quản lý giáo dục đại cương
Email toantm@hnue.edu.vn
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

Employment History

Science Awards

Research

1. Quản lý Nhà nước về Giáo dục và đào tạo

2. Quản lý giáo dục đại cương

3. Kiểm tra, thanh tra và kiểm định chất lượng giáo dục

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs

Tên bài báo, công trình đã công bố

Thời gian

Tên tạp chí

1. Phối hợp các lực lượng trong chăm sóc giáo dục trẻ hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc.

Số 221. Kỳ 2 tháng 2 năm 2020

TC thiết bị giáo dục

2. Approach of modern school model into management of happy schools in VietNam in the contemporary period.

Số Tiếng Anh Vol 5/2020

TC Khoa học - ĐHSPHN

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

No.4

Tháng 4/2020

TC Quản lý giáo dục

4. Phát triển kỹ năng quản lý thời gian của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Số tháng 6/2020

TC Thiết bị giáo dục

5. Tiếp cận mô hình quản trị giáo dục đại học Hoa Kỳ vận dụng vào thực tiễn nhà trường đại học Việt nam

Số tháng

11/2020

TC Khoa học ĐHSP Huế

6. Thực trạng và giải pháp rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên quản lý giáo dục hệ chính quy

Tháng 10/2012

Kỷ yếu hội thảo “Mô hình đào tạo cử nhân quản lý giáo dục hệ chính quy

7. Nghiên cứu sự thích ứng của sinh viên ĐHSPHN với PPDH hiện đại

Số Tháng 8/2015

Tạp chí dạy và học ngày nay