Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

PGS.TS. Dương Hải Hưng

Position Giảng viên cao cấp
Dept. Bộ môn Quản lý giáo dục đại cương
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

Employment History

Science Awards

Research

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs