Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên lớn nhất của cả nước với bề dày truyền thống  xây dựng và trưởng thành, xứng đáng là đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Khoa Quản lý giáo dục (QLGD) thành lập tháng 4/2005 là một đơn vị thành viên, một thực thể hữu cơ đã và đang có những đóng góp tích cực vào truyền thống vẻ vang đó. Việc thành lập khoa QLGD góp phần quan trọng thực hiện giải pháp “đổi mới quản lí giáo dục là khâu đột phá” của nền giáo dục nước nhà, đồng thời là một trong những định hướng phát triển chiến lược của nhà trường trong thời kì xây dựng trường thành trường Đại học Sư phạm trọng điểm của cả nước. Đó là một tất yếu khách quan. Do đó, mặc dù còn trẻ nhưng khoa QLGD phải gánh vác một trọng trách lớn lao, với mục tiêu xây dựng khoa QLGD trở thành một trong những cơ sở hàng đầu của đất nước đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ QLGD các trình độ (cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ) có chất lượng cao, đồng thời là một trung tâm nghiên cứu và phát triển khoa học QLGD, đáp ứng một cách có hiệu quả yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.