Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

PGS.TS. Đỗ Văn Đoạt

Position Phó trưởng khoa, phó Bí thư Chi bộ, giảng viên cao cấp
Dept. Bộ môn Cơ sở khoa học quản lý giáo dục - Khoa Quản lý giáo dục
Email doatdv@hnue.edu.vn
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone 84.988.918.868

Biography / Background

 LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1. Họ và tên: ĐỖ VĂN ĐOẠT    

2. Học hàm, học vị, chức danh nghề nghiệp: Phó giáo sư. Tiến sĩ Giảng viên cao cấp                                         

3. Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ môn, Phó trưởng khoa

4. Cơ quan và đơn vị công tác: Bộ môn cơ sở khoa học QLGD, Khoa Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Điện thoại: +; Email: doatdv@hnue.edu.vn


Research subjects

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong

đề tài

1

Nghiên cứu ý thức đạo đức của sinh viên sư phạm

2004-2006

Bộ

Thành viên

2

Xây dựng chương trình thúc đẩy cải tiến phương pháp giảng dạy của giáo viên

2005-2008

Nghiên cứu hợp tác giữa ĐH Cần Thơ và ĐH Michigan (Mỹ)

Thành viên

3

Tìm hiểu hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở Đại học Sư phạm các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

2006-2008

Bộ

Thành viên

4

Hình thành khả năng thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ cho sinh viên

2013-2015

Bộ

Thành viên

5

Phát triển kỹ năng quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông

2014-2017

Bộ

Thành viên

6

Kĩ năng ứng phó với khó khăn trong trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của SVSP

2014-2015

Trường

Chủ nhiệm

7

Năng lực lãnh đạo của nữ cán bộ trường trung học phổ thông

2015-2016

Trường

Chủ nhiệm

8

Phát triển các yếu tố năng lực sư phạm cho sinh viên trường Đại học Giáo dục thông qua làm khóa luận tốt nghiệp

2017-2018

Trường

Thành viên

9

Nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo giáo viên đến năm 2025, tầm nhìn 2035

2017-2019

Nhà nước

Thành viên

2. Các công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí/NXB

I

Tạp chí quốc tế

1

Learning services at high schools in the Mekong Delta

2007

The Scientific News, Michigan University, USA

2

Leadership competency of administrative women at high schools: research in Bacninh province, Vietnam

2017

International Journal of  Psychology, Education and Counseling

3

Clinical characteristics and associated socio-demographic factors of autism

2021

Jouranal of Current Pediatrics Research

II

Tạp chí quốc gia

4

Khảo sát sự tự đánh giá các mặt đạo đức của sinh viên sư phạm

2009

Tạp chí GD

5

Dạy kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ cho SV

2012

Tạp chí GD

6

Khai thác và sử dụng tục ngữ, ca dao trong dạy - học Tâm lý học

2012

Tạp chí Dạy & học ngày nay

7

Khai thác và sử dụng tục ngữ ca dao trong dạy và học Tâm lý học

2013

Tạp chí Dạy và học ngày nay

8

Khái niệm “Kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ”

2013

Tạp chí GD

9

Kĩ năng ứng phó với stress - Một mặt quan trọng trong nhân cách của sinh viên

2013

Tạp chí Khoa học GD

10

Thực trạng kĩ năng xác định các phương án ứng phó với stress của sinh viên đại học sư phạm

2013

Tạp chí Tâm lý học

11

Các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ứng phó với khó khăn trong hoạt động học tập theo tín chỉ của sinh viên sư phạm

2016

Tạp chí Thiết bị GD

12

Giải pháp đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực trong đào tạo theo học chế tín chỉ cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2016

Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội

13

Thực trạng năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh Bắc Ninh

2017

Tạp chí Khoa học GD

14

Thực trạng kĩ năng quản lý thời gian trong kĩ năng ứng phó với stress học tập theo học chế tín chỉ của SVSP

2017

Tạp chí Tâm lý học

 xã hội

15

Thực trạng nhận thức và thái độ của nhà giáo đối với nữ giới tham gia quản lý, lãnh đạo trường học trong các trường trung học phổ thông ở Bắc Ninh

2017

Tạp chí Tâm lý học

xã hội

16

Kết quả nghiên cứu thực trạng kĩ năng nhận diện tác nhân gây stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

2017

Tạp chí Khoa học GD

17

Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

2017

Tạp chí Tâm lý học

 xã hội

18

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm nâng cao kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên sư phạm

2017

Tạp chí Tâm lý học

19

Leadership competency of leader women: research at some high schools in Bac Ninh province, VietNam

2017

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP Hà Nội

20

The current situation and measures to organize teaching Psychology at university by competency approach

2017

Tạp chí Khoa học

Trường ĐHSP Hà Nội

21

Tạo năng lực độc lập học tập-biện pháp nâng cao kết quả học tập theo học chế TC

2017

Tạp chí Tâm lý học xã hội

22

Nâng cao năng lực lãnh đạo dựa vào mô hình “BKD” cho cán bộ quản lý đào tạo sau đại học trong bối cảnh cạnh tranh

2019

Tạp chí Quản lý giáo dục

23

Team leadership competency of leaders at high schools

2019

VASP Journal of Social Psychology

24

Thực trạng phát triển năng lực dạy học theo hướng phân hóa cho GV tại các trường trung học phổ thông huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định

2020

Tạp chí Quản lý giáo dục

III

Hội nghị quốc tế

25

Một số bài tập đánh giá mức độ ứng phó với căng thẳng của HSSV

2012

Nxb ĐHSP TP.HCM

26

Những khía cạnh Tâm lý học của phép dùng người và ra quyết định trong quản lý

2015

Nxb ĐHSP

27

Từ nhiệm vụ đến kĩ năng của sinh viên trong phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

2015

Nxb ĐHSP

28

Khảo sát stress và chiến lược ứng phó của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ

2016

Nxb Thông tin và truyền thông

29

Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông ở huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh đổi mới giáo dục

2016

Nxb ĐHSP

30

Biện pháp hình thành kĩ năng ứng phó với stress cho nhà giáo trong bối cảnh đổi mới giáo dục

2016

ĐHQGHN

31

Khảo sát chiến lược ứng phó với căng thẳng trong kỳ thi chuyển cấp của học sinh ở Hà Nội

2018

Nxb ĐHSP

32

The effect of teachers' personality characteristics on their teaching performance at high schools in Hanoi

2019

Competency -based learning and teacher education, Proceedings of the first international conference on innovation in learning instruction and teacher education - ILITE 1, The fourth quarter of 2019

33

Assessment of critical thinking competency among students of faculty of physical education, Hanoi National University of Education

2020

Hội thảo khoa học “Ứng dụng phương pháp tiếp cận năng lực trong công tác giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam”

IV

Hội nghị quốc gia


34

Kĩ năng sử dụng câu hỏi trong giảng dạy Tâm lý học

2010

Nxb ĐHSP

35

Kĩ năng ngôn ngữ sư phạm và vài biện pháp rèn luyện cho sinh viên qua môn Tâm lý học

2010

ĐHSP Hà Nội

36

Kĩ năng xác định các phương án ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của sinh viên

2010

Nxb ĐHSP

37

Những kĩ năng lãnh đạo, quản lý cần thiết của tổ trưởng chuyên môn

2010

Nxb ĐHSP

38

Kinh nghiệm quản lý quá trình dạy học theo học chế tín chỉ ở các trường đại học Mĩ

2012

Nxb ĐHSP

39

Stress trong học tập theo học chế tín chỉ - Một đặc điểm cần chú ý trong đào tạo

2015

Nxb ĐH Vinh

40

Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo dựa vào mô hình “BKD” cho cán bộ quản lý trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

2015

Nxb ĐHQGHN


3. Sách và giáo trình đã xuất bản

STT

Tên sách/Giáo trình

Tác giả/

Đồng tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

3.1

Kĩ năng ứng phó với stress trong hoạt động học tập theo tín chỉ của SVSP: Lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo)

Tác giả

Nxb Giáo dục

Việt Nam

2016

3.2

Dạy học ở đại học: tiếp cận khoa học giáo dục và Tâm lý học (sách chuyên khảo)

Đồng tác giả

Nxb Giáo dục

Việt Nam

2017

3.3

Giáo trình Tâm lý học quản lý

Chủ biên và viết

Nxb ĐHSP

2017

3.4

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I

Viết 1

chuyên đề

Nxb ĐHSP

2017

3.5

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I

Viết 1

chuyên đề

Nxb ĐHSP

2017

3.6

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III

Viết 1

 chuyên đề

Nxb ĐHSP

2017

3.7

Cẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục

Viết 1

 nội dung

Nxb ĐHSP

2017


3.8

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm

Viết chung

Nxb ĐH Cần Thơ

2006

3.9

Tâm lý học xã hội và giao tiếp sư phạm

Viết chung

Nxb ĐH Cần Thơ

2006

3.10

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Tiểu học

Viết chung

Nxb ĐH Cần Thơ

2008

3.11

Phương pháp công tác Đội thiếu niên tiền phong HCM

Viết chung

Nxb ĐH Cần Thơ

2008

3.12

Giáo dục giới tính bậc tiểu học

Tác giả

Nxb ĐH Cần Thơ

2008

3.13

Kỹ năng giao tiếp

Tác giả

Nxb ĐH Cần Thơ

2009

3.14

Tâm lý giáo dục đại học

Tác giả

Nxb ĐH Cần Thơ

2012

4. CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC ĐÃ THAM GIA

          - Tham gia tập huấn bồi dưỡng thay sách về huớng nghiệp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

          - Tham gia dự án hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông ở đồng bằng sông Cửu Long giữa ĐH Cần Thơ và ĐH Michigan-Mỹ, các trường ĐH của Hà Lan.

          - Tham gia dự án về giáo dục môi trường phát triển bền vững ở Đông Nam Á.

5. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

              - Đào tạo chương trình cử nhân các ngành sư phạm, thạc sỹ Tâm lý học và Quản lý giáo dục, tiến sĩ Quản lý giáo dục các học phần: Tâm lý học đại cương, Tâm lý học sư phạm và lứa tuổi, Tâm học xã hội, Giao tiếp sư phạm, Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Logic học, Xác xuất thống kê trong giáo dục, Kinh tế học giáo dục, Giao tiếp hiệu quả trong QLGD; Tâm lý học quản lý, Phát triển các kĩ năng lãnh đạo, Lý luận chung về quản lý và quản lý giáo dục, Quản lý nguồn lực thông tin trong giáo dục, Quản lý chất lượng giáo dục, Quản lý giáo dục các bậc học, Dự báo giáo dục.

              - Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục các chương trình:

+ Chương trình bồi dưỡng 382 của Bộ giáo dục và đào tạo, các chuyên đề: Các kĩ năng lãnh đạo, Quản lý sự thay đổi và phong cách lãnh đạo, Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm. 

+ Chương trình dự án của Bộ giáo dục và đào tạo về: Hoạt động tư vấn hướng nghiệp, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường phổ thông, Quản trị nhân sự trong trường phổ thông, Quản trị tài chính trong trường phổ thông theo hướng tự chủ và tự giải trình.

+ Các chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên như: Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông.

              - Bồi dưỡng giáo viên các bậc học trong chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh.

              - Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về phương pháp giáo dục kỹ năng sống.


Employment History

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001 đến 2011

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

- Giảng viên

- Tổ truởng Công đoàn

2012 đến nay

Khoa Quản lý giáo dục, Truờng Đại học Sư phạm Hà Nội

- Giảng viên chính (giảng viên cao cấp từ tháng 6/2018).

- Trưởng Bộ môn

- Phó trưởng khoa từ ngày 01/11/2019

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Cơ sở tâm lý - Giáo dục học của quản lý giáo dục

2. Đại cương về quản lý và quản lý giáo dục

3. Quản lý nguồn lực thông tin trong giáo dục

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs