Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

ThS. Hoàng Thị Kim Huệ

Position Phó chủ tịch Công đoàn khoa
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Phone

Biography / Background

Research subjects

1.     Lịch sử khoa cử Việt Nam qua hai tác phẩm Lều chõng và Bút nghiên, Đề tài đạt giải Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ, năm 2004.

2. Thiết kế chương trình môn học "Quản lý giáo dục thường xuyên và từ xa" đáp ứng yêu cầu đào tạo tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
3. Biện pháp quản lý phát triển tự chủ chủ chuyên môn cho giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (năm hoàn thành: 2013).

Employment History

Science Awards

Research

1. Quản lý hoạt động dạy học, quản lý hoạt động giáo dục

2. Quản lý giáo dục phổ thông

3. Quản lý giáo dục thường xuyên và từ xa

Projects

Publications / Books

1. Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo:

          - Tập bài giảng Quản lý hoạt động dạy học

          - Tập bài giảng Quản lý giáo dục thường xuyên và từ xa

          - Tập bài giảng Lý luận dạy học hiện đại

          -  Tập bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành

          - Tài liệu tập huấn: quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực, Save the Children Sweden, NXB Giáo dục, 2009

Workshop papers

Science blogs

- Các hướng ứng dụng kỹ thuật xây dựng phim video giáo khoa trong giảng dạy chuyên ngành Quản ly giáo dục, Báo cáo khoa học cấp khoa, Khoa Quản lý giáo dục, 2006.

- Tổ chức thi cử thời phong kiến và những bài học cho công tác quản lý giáo dục, Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Quản lý giáo dục, 2009.

 Thiết kế chương trình môn học theo yêu cầu đào tạo tín chỉ (thực hiện đối với môn Quản lý giáo dục thường xuyên), Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Quản lý giáo dục, 2010.

-   Quản lý dựa vào lớp học trong đào tạo tín chỉ tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỷ yếu Hội thảo “Quản lý dựa vào nhà trường và hướng ứng dụng tại Việt Nam”, khoa Quản lý giáo dục, 2010.

-   Tiếp cận Quản lý dựa vào nhà trường trong tổ chức Hội đồng trường phổ thông tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội – 2011.

-    Phát triển tự chủ chuyên môn của giảng viên theo tiếp cận quản lý hài hòa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ trường Đai học Sư phạm Hà Nội, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 2012.

- Nghiên cứu tự chủ chuyên môn của giảng viên theo tiếp cận quản lý hài hòa, Tạp chí QLGD, số 39/2012.

- Một số  vấn đề lý luận về tự chủ chuyên môn của giáo viên, Tạp chí GD, số 84/2012.

- Chương trình đào tạo cử nhân ngành QLGD – một số kinh nghiệm nước ngoài và hướng vận dụng vào Việt Nam, Tạp chí thông tin khoa học, số tháng 6/2013.

- Ảnh hưởng của triết lí giáo dục cá nhân đến phương pháp giám sát tư vấn trong lãnh đạo giáo dục, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Nxb ĐHSP tháng 5 năm 2013.