Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Hoàng Thị Kim Huệ

Position Trưởng bộ môn, Giảng viên chính
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Phone

Biography / Background

Research subjects

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Biện pháp quản lý nâng cao năng lực tự chủ chuyên môn cho giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học  trên địa bàn Hà Nội đáp ứng yêu cầu dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng

1/2012-1/2014

Trường

Chủ nhiệm

2

Xây dựng bộ công cụ, đề xuất phương án phân tích, tổng hợp xử lý số liệu và khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp

2017

Bộ

Chủ nhiệm

3

Nghiên cứu đánh giá các chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông, giảng viên sư phạm do Trường ĐHSP Hà Nội đã và đang thực hiện

2017

Bộ

Thư ký đề tài

4

Nghiên cứu đề xuất khung năng lực và hình thành năng lực phát triển chương trình nhà trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm

Từ 6/2016

Bộ

Thành viên chính

5

Xây dựng mô hình trường trung học phổ thông tự chủ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Từ 2019

Dự án của Ngân hàng Châu Á (ADB)

Thành viên chính

6

Xây dựng biểu mẫu, tthu thập và tổng hợp số liệu về đánh giá theo dõi sự phát triển của giáo viên và càn bộ quản lý theo chuẩn

Từ 2019

Cấp trường trọng điểm (thuộc dự án ETEP)

Thành viên chính

7

Xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, viên chức trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Từ 2019

Cấp trường trọng điểm (thuộc dự án ETEP)

Thành viên chính


Employment History

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005 đến nay

Khoa Quản lý giáo dục – Đại học Sư phạm Hà Nội

- Giảng viên

- Phó trưởng bộ môn (từ 2016 đến 2018)

- Trưởng bộ môn (từ tháng 6/2018 đến nay)

Science Awards

Research

1.    Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường phổ thông

2.    Quản lý đội ngũ giảng viên đại học; Đánh giá giảng viên, nhân viên và người học

3.    Quản lý quá tình đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng

4.    Mô hình tự chủ trong quản lý nhà trường

5.    Quản lý đánh giá kết quả học tập của người học, đảm bảo chất lượng giáo dục.


Projects

- Năm 2008: tham gia dự án của tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save Children Sweden) về nội dung biên soạn chương trình tập huấn cho tập huấn viên nội dung: “Quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực” và tập huấn cho tập huấn viên là cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán tại các trường phổ thông toàn quốc về nội dung trên.

- Năm 2010: Tham gia dự án của tổ chức Handicap International về tập huấn cho học sinh trung học cơ sở tỉnh Lào Cai về kỹ năng hòa nhập với trẻ khuyết tật.

- Năm 2013: Tham gia dự án giáo dục Trung học cơ sở vùng khó khăn nhất tại 17 tỉnh thành trong cả nước của Bộ giáo dục và đào tạo về nội dung tập huấn cho cán bộ quản lý và cán bộ nguồn của các trường THCS về nội dung “Quyền trẻ em và giáo dục kỷ luật tích cực”.

- Năm 2017: tham gia tập huấn về bình đẳng giới cho dự án “Thành phố an toàn với trẻ em gái” cho học sinh THCS và THPT tại Đông Anh của tổ chức PLAN International Vietnam và Viện Light.

- Năm 2017: tham gia dự án ETEP với nhiệm vụ chủ nhiệm đề tài nghiên cứu “Xây dựng bộ công cụ, đề xuất phương án khảo sát năng lực và nhu cầu bồi dưỡng giáo viên phổ thông”.

- Năm 2017 - nay: tham gia chương trình 137 của Bộ Giáo dục và đào tạo kết hợp báo Nhi đồng triển khai hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh toàn quốc.

- Năm 2018: tham gia tập huấn cho hơn 2000 hiệu trưởng THPT toàn quốc về “Lập kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông”, tập huấn cho cán bộ Quản lý và giáo viên cốt cán về nội dung “Giáo dục kỷ luật tích cực và dạy học tích cực” thuộc dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông 2 (SEP2) của Bộ giáo dục và đào tạo.

- Năm 2018 đến nay: Tham gia tư vấn cho tổ chức Childfund Australia tại Việt Nam về nâng cao kiến thức, kỹ năng và thực hành về quản lý trường học tại huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn.

- Năm 2019: Tham gia dự án ETEP với nhiệm vụ tập huấn 4000 cán bộ quản lý cốt cán về “Quản trị hoạt động dạy học và giáo dục đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”.

- Năm 2020: Tham gia dự án ETEP với nhiệm vụ biên soạn tài liệu tập huấn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về “Quản trị nguồn nhân lực trong trường học”.  

Publications / Books

1. Sách, giáo trình và tài liệu tham khảo:

- Sách chuyên khảo: (đồng tác giả), Quản lý và lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm (xuất bản năm 2014, tái bản lần 1 năm 2017).

- Sách chuyên khảo: (đồng tác giả): Cẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2017.

 

Workshop papers

Science blogs

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tiếp cận Quản lý dựa vào nhà trường trong tổ chức Hội đồng trường phổ thông tại Việt Nam

2011

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất, NXB Đại học Sư phạm.

1

Nghiên cứu tự chủ chuyên môn của giảng viên theo tiếp cận quản lý hài hòa

2012

Tạp chí Quản lý giáo dục

2

Một số vấn đề về tự chủ chuyên môn của giáo viên,

2012

Tạp chí khoa học giáo dục

3

Chương trình đào tạo cử nhân ngành quản lý giáo dục một số kinh nghiệm từ nước ngoài và hướng vận dụng tại Việt Nam (đồng tác giả)

        2013

Tạp chí Khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội

4

Ảnh hưởng của triết lý giáo dục cá nhân đến phương pháp giám sát, tư vấn trong lãnh đạo dạy học

2013

Tạp chí Khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội

5

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nguồn nhân lực giảng viên đại học, Tạp chí Khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội

2016

Tạp chí Khoa học trường Đại học sư phạm Hà Nội

6

Tự chủ đại học và vấn đề đặt ra với trường Đại học Sư phạm Hà Nội (đồng tác giả)

2016

Tạp chí khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7

Tự chủ đại học, con đường tái cấu trúc và đạt chỉ số phát triển các trường sư phạm (đồng tác giả)

2017

Tạp chí thiết bị giáo dục

8

Khung năng lực nghề nghiệp giảng viên đại học sư phạm: kinh nghiệm thế giới và Việt Nam (đồng tác giả)

2017

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

9

Hoạt động bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp cho giáo viên: kinh nghiệm Singapore, Malaysia và hướng vận dụng tại Việt Nam (đồng tác giả)

2017

Kỷ yếu hội thảo quốc tế: “Kinh nghiệm của Malaysia và Singapore về đào tạo – bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm”,

10

 State of teaching staff autonomy in context of university autonomy (đồng tác giả)

2018

Conference on  International Experiences on Higher Education Autonomy, Foreign Trade University,

11

Tổng quan một số mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh và đề xuất mô hình vận dụng cho các trường phổ thông tại Việt Nam (đồng tác giả)

2019

Hội thảo quốc gia: “Nhà trường, gia đình, xã hội với giáo dục đạo đức công dân cho học sinh, sinh viên trong bối cảnh hiện nay”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

12

Teacher educator autonomy development according to human resource management approach (đồng tác giả)

2019

Leadership and policy innovation in the digital age, International Conference

13

Khung pháp lý về quyền tự chủ của trường trung học phổ thông công lập Việt Nam hiện nay  (đồng tác giả)

2020

Tạp chí Quản lý giáo dục, số  4 năm 2020

14

Quản lý bồi dưỡng giáo viên theo tiếp cận dựa vào nhà trường tại các trường mầm non tư thục (đồng tác giả)

2020

Tạp chí Quản lý giáo dục (thành phố Hồ Chí Minh), số tháng 6/2020

15

Mô hình trường THPT tự chủ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (đồng tác giả)

2020

Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội 2020, Volume 65, Issue 7, pp. 58-66

16

Vietnamese Education System and Teacher Training: Focusing on Science Education (co-author)

2020

Asia-Pacific science education, Volume 6: Issue 1, pp. 179–206

17

Phối hợp nhà trường – gia đình – xã hội trong quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho học sinh trung học cơ sở - Nghiên cứu tại trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (đồng tác giả)

2020

Tạp chí khoa học – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, số 12 – 07/2020: 93-104