Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Nguyễn Thị Ngọc Liên

Position Phó CT Công đoàn, Giảng viên chính
Dept. Bộ môn Cơ sở khoa học quản lý giáo dục
Email liennn@hnue.edu.vn
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone 0986 267 882

Biography / Background

Research subjectsTT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong

đề tài

1

Sự thích ứng của giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội với việc chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ- Mã số:  SPHN-10-500-

2010-2011

Trường

Chủ trì

2

Phát triển kỹ năng quản lý của tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông-  Mã số: B2014 - 17- 53

2016- 2017

Bộ

Thư ký

3

Nghiên cứu đề xuất mô hình gia đình – nhà trường – xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế- Mã số KHGD/16.20.ĐT.024

2017- 2020

Nhà nước

Thành viên chính

Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Cơ sở tâm lý học của quản lý, lãnh đạo

2. Kỹ năng quản lý, lãnh đạo trong giáo dục

3. Tổ chức lao động của người cán bộ quản lý

4. Mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong giáo dục

5. Giao tiếp trong quản lý, lãnh đạo

6. Giáo dục kỹ năng sống


Projects

4.1. Báo cáo viên tham gia tập huấn về Quản lý, lãnh đạo nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục theo chương trình của Dự án Phát triển giáo dục Trung học giai đoạn 2 và Vụ Giáo dục Trung học các năm từ 2015 – 2018.

4.2. Báo cáo viên tham gia tập huấn cho giáo viên phổ thông về Bình đẳng giới, kỷ luật tích cực và phòng chống bạo lực học đường năm 2018 và 2019 của dự án Plan.

4.3. Báo cáo viên tham gia tập huấn CBQL cốt cán chương trình ETEP năm 2020- 2021

5. KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

5.1. Có kinh nghiệm 15 năm giảng dạy các hệ đào tạo chuyên ngành Quản lý giáo dục về các nội dung: Kỹ năng quản lý lãnh đạo nhà trường, Tâm lý học quản lý, Tổ chức lao động khoa học, Giao tiếp trong quản lý.

5.2. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng GV, CBQLGD của 1 số dự án giáo dục.


Publications / Books

STT

Tên sách/Giáo trình

Tác giả/

Đồng tác giả

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

3.1

Cẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

Đồng tác giả

NXB Đại học Sư phạm

2017

3.2

Giáo trình Tâm lý học Quản lý

Đồng tác giả

NXB Đại học Sư phạm

2017

3.3

Tài liệu bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT.

Đồng tác giả

NXB Đại học Sư phạm

2017

Workshop papers

Science blogs

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí/NXB

I

Tạp chí quốc tế

1

Teachers feelings of safeness in School- Family-Community partnerships: Motivations for sustainable development in moral education

2021

The International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) (SCOPUS) (Vol.10 No.1 March 2021)

II

Tạp chí quốc gia

1.    

Xu hướng chọn nghề của học sinh có kiểu nhân cách khác nhau

2005

Tạp chí Tâm lý học

2.    

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của giảng viên trong đào tạo tín chỉ ở trường ĐHSPHN

2011

Tạp chí dạy và học ngày nay

3.    

Sự thích ứng của giảng viên với đào tạo tín chỉ ở trường ĐHSPHN

2011

Tạp chí Tâm lý học

4.    

Triết lý Kaizen và việc vận dụng vào phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên 

2013

Tạp chí Khoa học –ĐHSPPHN

5.    

Các phương pháp tạo động lực cho người lao động trong quản lý

2014

Tạp chí khoa học- trường ĐHSP Hà Nội

6.    

Năng lực tiến hành động viên giáo viên của hiệu trưởng tiểu học- từ lý thuyết đến thực tiễn

2016

Tạp chí Khoa học- ĐHSP Hà Nội (số tháng 9/2016).

7.    

Năng lực tìm hiểu giáo viên trong cấu trúc năng lực động viên giáo viên của hiệu trưởng tiểu học

2016

Tạp chí Tâm lý học xã hội

8.    

Tạo động lực làm việc cho giáo viên nhìn từ góc độ vị thế nhà giáo

2016

Tạp chí Khoa học Giáo dục

9.    

Vai trò của Hiệu trưởng trường tiểu học trong việc động viên giáo viên

2016

Tạp chí Giáo dục

10. 

Mức độ thỏa mãn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học theo lý thuyết của Herzberg- nghiên cứu trường hợp tại trường tiểu học Quỳnh Mai, Hà Nội

2018

Tạp chí Khoa học trường ĐHSP Hà Nội, Volume 63, Issue 5B

11. 

Một số biện pháp giảm thiểu hành vi bạo lực trong trường học

2019

Tạp chí Thiết bị giáo dục số tháng 6.

12. 

Mối quan hệ nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phân tích từ lý thuyết của Joyce Epstein-

2019.

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam, số 16, tháng 4

13. 

Mô hình phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh- Từ lý thuyết đến mô hình vận dụng

2019

Tạp chí khoa học trường ĐHSPHN

14. 

Động lực làm việc của GV các trường MN trên địa bàn TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

2019

Tạp chí thiết bị giáo dục

15. 

Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội, trong giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên-

2020

Tạp chí thiết bị giáo dục

III. Kỷ yếu Hội thảo khoa học

1.    

Hiệu quả hoạt động của giảng viên trong đào tạo tín chỉ ở trường ĐHSPHN

2011

Kỷ yếu hội thảo “ĐHSPHN 60 năm xây dựng và phát triển”

2.    

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong sinh viên Quản lý giáo dục hệ chính quy

2012

Kỷ yếu “Mô hình đào tạo cử nhân QLGD hệ chính quy”- Khoa QLGD

3.    

Tạo động lực làm việc cho giảng viên- giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục 

2012

Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ- ĐHSP Hà Nội

4.    

Vai trò lãnh đạo của giáo viên trong nhà trường hiện nay  

2013

 Kỷ yếu HT “Giải pháp nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho đội ngũ giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD”- ĐHSP TPHCM

5.    

Kỹ năng động viên giáo viên của hiệu trưởng trường tiểu học

2015

Kỷ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục”- NXB ĐHSP HN

6.    

Vai trò của động viên trong lãnh đạo trường học

2015

Kỷ yếu hội thảo “Đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh đổi mới giáo dục”- NXB ĐHSP HN

7.    

Hành vi bạo lực học đường ở trẻ em hiện nay- phân tích từ góc độ sự mất cân bằng giữa các yếu tố tâm lý, sinh lý và xã hội trong quá trình phát triển nội tại của trẻ

2018

HT Khoa học quốc tế: “Vai trò của Tâm lí học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lí  cho học sinh và gia đình"- NXB ĐHSP

8.    

Mô hình phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh- Từ lý thuyết đến mô hình vận dụng

2019

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc “Mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”

9.    

Mô hình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội

2019

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc: “Mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”

10. 

Mô hình giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên của trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP HCM,

2019

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học toàn quốc“Mô hình gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế”

11. 

Tổng quan một số mô hình phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS và đề xuất mô hình vận dụng cho các trường phổ thông tại Việt Nam

2019

Tuyển tập công trình khoa học tại HT Quốc gia “Nhà trường, gia đình, xã hội với GD đạo đức công dân cho HS, SV trong bối cảnh hiện nay”- NXB Đại học quốc gia HN

12. 

Các tiêu chí của trường học hạnh phúc và vai trò của người quản lý, lãnh đạo nhà trường

2019

Kỷ yếu HT “Quản lý và lãnh đạo nhà trường  hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc”- Khoa QLGD

13. 

Mô hình trường học hạnh phúc- nghiên cứu trường hợp tại trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội

2019

Kỷ yếu HT “Quản lý và lãnh đạo nhà trường  hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc”- Khoa QLGD

14. 

Phát triển kỹ năng mềm cho lãnh đạo các nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục

2020

Kỷ yếu HT “Giải pháp nâng cao năng lực quản lý trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục” – khoa QLGD