Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Liên

Position Trợ lý nghiên cứu khoa học
Dept. Bộ môn Cơ sở khoa học quản lý giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

1. Sự thích ứng của giảng viên trường ĐHSP Hà Nội với việc chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ, Đề tài cấp Trường, Mã số SPHN 10- 500. (Nghiệm thu năm 2011).
2.  Xây dựng tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập GDPTBV ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội” do PGS.TS Trần Đức Tuấn  làm chủ nhiệm đề tài (năm 2011-2012)(thành viên).

Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Tâm lý học đại cương

2. Tâm lý học Quản lý

3. Giao tiếp trong quản lý

4. Giáo dục Dân số, Môi trường

5. Xã hội học giáo dục

6. Giáo dục kỹ năng sống

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs


Bài báo khoa học

  1. Xu hướng chọn nghề của học sinh có kiểu nhân cách khác nhau, Tạp chí tâm lý học (2005)
  2. Mô hình quản lý chất lượng tổng thể và hướng vận dụng vào quản lý chất lượng đào tạo cử nhân QLGD- khoa QLGD, Hội thảo KH cán bộ trẻ- ĐHSPHN (2009)
  3. Hiệu quả hoạt động của giảng viên trong đào tạo tín chỉ ở trường ĐHSP Hà Nội, Tạp chí dạy và học ngày nay, 9/2011
  4. Sự thích ứng của giảng viên với hoạt động đào tạo theo tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Tạp chí Tâm lý học (10/2011)
  5. Tạo động lực làm việc cho giảng viên- giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, Kỷ yếu hội nghị khoa học cán bộ trẻ- ĐHSP Hà Nội- tháng 4/2012
  6. Hiệu quả hoạt động của giảng viên trong đào tạo tín chỉ ở trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo “Đại học Sư phạm Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển”- Tháng 10/2011.
  7. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học trong sinh viên chính quy chuyên ngành Quản lý giáo dục, Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Khoa, tháng 11/201
       8. Vai trò lãnh đạo của giáo viên trong nhà trường hiện nay, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp Khoa, tháng 4/2013.
       9. Triết lý Kaizen và việc vận dụng vào phát triển năng lực nghề nghiệp của giảng viên, Hội thảo khoa học cán bộ trẻ, Nxb ĐHSP tháng 5/2013.