Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

ThS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Position Giảng viên
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

1. Xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm trong thời kì hội nhập. Đề tài NCKH cấp trường (hoàn thành năm 2013).

Employment History

Science Awards

Research

1. Quản lí giáo dục phổ thông

2. Quản lí giáo dục hòa nhập

3. Nghiệp vụ quản lý hành chính

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs

1. Bài báo trên tạp chí và kỉ yếu     

  1. Văn hóa nhà trường và hướng vận dụng để xây dựng văn hóa nhà trường tích cực, Kỷ yếu khoa học cán bộ trẻ các trường SP toàn quốc, tháng 4 – 2011.
  2. Một số biện pháp nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong quá trình đào tạo GV các trường sư phạm dưới góc độ văn hóa nhà trường và chương trình đào tạo ẩn, Kỷ yếu hội thảo KH đoàn thanh niên với công tác nâng cao chất lượng đào tạo GV ở các trường SP, tháng 3 – 2011.
  3. Văn hóa khoa học và chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở trường đại học, Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp Trường, tháng 5/2013.