Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS. Đào Lan Hương (đã về hưu)

Position Giảng viên chính
Dept. Bộ môn Cơ sở khoa học quản lý giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

1.     Sinh viên CĐSPHN với  việc trau dồi nhân cách người thầy giáo. Tạp chí Đại học và giáo dục chuyên nghiệp số 8/1987

2.     Tự đánh giá thái độ học tập cuả sinh viên. Tạp chí Nghiên cứu giáo dục. Số 3/1998

3.     Về một hướng tác động nâng cao khả năng tự đánh giá thái độ học tập của sinh viên. Tạp chí nghiên cứu giáo dục, số 3/1999

4.     Khó khăn tâm lý của sinh viên năm thứ nhất ĐHSP trong hoạt động học tâp (viết cùng PGS. TS Nguyễn Xuân Thức) Tạp chí Tâm lý học 6/2007

5.     Nguồn lực trí tuệ trong xã hội tri thức hay nền kinh tế tri thức và một vài suy nghĩ về vấn đề của Việt Nam. Kỉ yếu Hội thảo thành lập khoa QLGD 2010.

Employment History

Science Awards

Research

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Tâm lý học quản lý-lãnh đạo

2. Giao tiếp trong quản lý-lãnh đạo

Projects

Publications / Books

Workshop papers

Science blogs