Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

TS Trịnh Thị Quý

Position Giảng viên chính, Trợ lí NCKH, NVSP và Văn thể
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address
Phone

Biography / Background

Research subjectsTT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Dạy học giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo tiếp cận lý thuyết kiến tạo đáp ứng yêu cầu của học chế tín chỉ

2014 - 2015

Trường

Chủ nhiệm

2

Phát triển chương trình (Mục đích, nội dung, phương pháp) và lập kế hoạch lãnh đạo và quản lý thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới.

2014 - 2015

Bộ

Tham  gia

3

Nghiên cứu đánh giá thực trạng năng lực và nhu cầu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông tại Hà Nội và Hải Dương thuộc chương trình ETEP

2017

Bộ

Tham gia

4

Nghiên cứu đề xuất khung năng lực và hình thành năng lực phát triển chương trình nhà trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm

Từ 6/2016

Bộ

Tham giaEmployment History

Science Awards

Research

1.     Quản lý hoạt động giáo dục

2.     Lập kế hoạch giáo dục

3.     Quản lý giáo dục thường xuyên và từ xa

4.     Quản lý giáo dục nghề nghiệp và đại học

            5.     Xây dựng mô hình trường học hiện đại

Projects

1. Năm 2008: tham gia dự án của tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển (Save Children Sweden)

- Biên soạn chương trình tập huấn cho tập huấn viên nội dung: “Quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực”.

- Tập huấn cho tập huấn viên là cán bộ cốt cán tại các trường phổ thông toàn quốc về nội dung trên.

2. Năm 2012: Hợp tác với 2 chuyên gia Quản lý giáo dục của Học viện quản lý giáo dục, Đại học Hồng Kông (Philip Halinger và Allan Walker): Việt hóa chương trình phần mềm “Quản lý sự thay đổi trong giáo dục”

3.  Năm 2016: Tham gia nghiên cứu Đánh giá tác động Thông tư 30 do Bộ giáo dục và Đào tạo chủ trì

4. Năm 2017: Tập huấn viên dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Plan Việt Nam chủ trì phối hợp với Viện Light với nội dung: Phòng chống xâm hại tình dục

5. Năm 2017: Tập huấn viên dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” do Plan Việt Nam chủ trì với nội dung: Giáo dục bình đẳng giới

6. Năm 2017: Tập huấn viên cho tổ chức PSBI tại các trung tâm bảo trợ xã hội khu vực phía bắc với nội dung Phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho 2 đối tượng: Trẻ em và người bảo trợ trong các trung tâm.

7. Năm 2018: tham gia tập huấn cho hiệu trưởng THPT toàn quốc về “Lập kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông” thuộc dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông 2 (SEP2) của Bộ giáo dục và đào tạo.

8. Năm 2019: tham gia tập huấn cho Giáo viên chủ nhiệm trường THPT toàn quốc về “Đổi mới công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới” do dự án Phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2 (SEP2) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

9. Năm 2019: tham gia tập huấn cho Cán bộ quản lý các trường mầm non, tiểu học địa bàn Tỉnh Bắc Kạn về “Nâng cao năng lực quản lý nhà trường” do ChildFund tài trợ.

10. Năm 2019: tham gia nghiên cứu đánh giá Dự án giáo dục sớm cho trẻ em vùng cao (ELM) do tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (SC) đặt tại Việt Nam thực hiện.

11. Năm 2020: tham gia tập huấn cho 4000 hiệu trưởng các trường phổ thông trong toàn quốc mô – đun 2 và mô – đun 3 trong khuôn khổ chương trình ETEP.

Publications / Books

- Sách chuyên khảo: (đồng tác giả), Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học lí luận và thực tiễn, NXB Giáo dục, 2016.

- Sách chuyên khảo: (đồng tác giả), Quản lý và lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm (xuất bản năm 2014, tái bản lần 1 năm 2017).

- Sách chuyên khảo: (đồng tác giả): Cẩm nang quản lý và lãnh đạo nhà trường phổ thông trong bối cảnh đổi mới giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, 2017.


Workshop papers

Science blogs

-         Quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỉ luật tích cực – Kỉ yếu Hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Quản lý giáo dục, đăng kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp trường.

-         Nguyên tắc quản lý chất lượng theo bộ ISO 9000:2000 và hướng áp dụng trong quản lý nhà trườngKỉ yếu hội thảo khoa học khoa Quản lý giáo dục.

-         Quản lý trung tâm học tập cộng đồng – vấn đề và giải pháp – Kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ khoa Quản lý giáo dục – Đăng kỉ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ cấp trường.

- Nghiên cứu về quản lí trung tâm học tập cộng đồng, Tạp chí QLGD, số 39/2012.

- Những đặc trưng tổ chức – sư phạm và biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động dạy học ở trung tâm học tập cộng đồng, Tạp chí giáo dục, số 84/2012.

     - Thực trạng khả năng đáp ứng thị trường lao động của sinh viên cử nhân chính quy chuyên ngành QLGD trường ĐHSP HN, Hội thảo khoa học cấp Khoa, tháng 11/2012.

       - Trịnh Thị Quý, Nguyễn Vân Anh (2015), “Yêu cầu về năng lực của hiệu trưởng trường phổ thông đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới”, Tạp chí Quản lý giáo dục, tháng 5/2015 (72), tr.7-11.

      - Trinh Thi Quy, Vu Thi Mai Huong (2017), “Instructional leadership at Primary school under School-Based Management approach – case study at Doan Thi Diem Private Primary school”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 12/2017 (62), tr.146-154.

       -  Trịnh Thị Quý (2018), “Mô hình lãnh đạo dạy học của hiệu trưởng trường phổ thông”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, tháng 3/2018 (165), tr.19-21.

         - Trịnh Thị Quý (2018), “Xây dựng thang đo lãnh đạo dạy học của hiệu trưởng trường phổ thông”, Tạp chí Quản lý giáo dục, tháng 6/2018 (06), tr.13-17.

        Trịnh Thị Quý (2018), “Kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học giáo dục”, Tạp chí Quản lý giáo dục, tháng 10/2018 (10), tr.122-126

         - Trịnh Thị Quý (2020), “Hiệu trưởng trường trung học phổ thông xây dựng và quảng bá sứ mạng, giá trị, tầm nhìn và hệ thống mục tiêu của nhà trường theo tiếp cận lãnh đạo dạy học”, Tạp chí Quản lý giáo dục, tháng 3/2020 (). Tr.72-79

         - Trinh Thi Quy (2020), “Situation high school promoting a positive school learning climate on instructional leadership approach”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tháng 5/2020 (65, Issue 4D), tr.148-154.