Biography / Background Research subjects Employment History Science Awards Research Projects Publications / Books Workshop papers Science blogs

PGS.TS Nguyễn Thị Yến Phương

Position Trưởng bộ môn
Dept. Bộ môn Quản lý nhà trường và các cơ sở giáo dục
Email
Address Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 đường Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Phone

Biography / Background

Research subjects

TT

Tên chương trình (CT), đề tài (ĐT)

Chủ nhiệm

Tham gia

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Nghiên cứu thực trạng các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo cử nhân QLGD của trường ĐHSPHN

CN

 

SPHN-06-60

   Trường ĐHSP Hà Nội

2006-2007

10/12/2007

 

Xuất  sắc

2

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý giáo dục trẻ em thiệt thòi ở tiểu học

 

TGĐT

SPHN - 07 - 168

Trường ĐHSP Hà Nội

2007- 2008

12/2008

 Xuất sắc

3

Nghiên cứu lý thuyết và mô hình quản lý giáo dục dựa vào lớp học và nhà trường và hướng vận dụng vào Việt Nam

 

TGĐT

 ĐHSP-08-284 TRIG-26

2008- 2010

12/2010

Xuất sắc

4

Tiếp cận chương trình đào tạo quản lý giáo dục tiên tiến trên thế giới vào Việt Nam.

 

TGĐT

SPHN-08-273  TRIG-25

2008- 2011

3/2011

Xuất sắc

5

Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân QLGD hệ vừa làm vừa học của trường ĐHSPHN

CN

 

SPHN- 10- 499

2010- 2011

27/5/2011

Xuất sắc

6

Xây dựng biện pháp quản lý hoạt động dạy học đảm bảo sự tham gia của mọi học sinh theo tiếp cận mô hình quản lý dựa vào nhà trường trong các trường phổ thông ở nước ta hiện nay

 

 

TGĐT

SPHN-10- 503

2010- 2011

 

Đang thực hiện

7

Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng và phát triển chương trình đào tạo cử nhân QLGD hệ vừa làm vừa học của trường ĐHSPHN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

CN

 

SPHN-12-181

2012-2013

 

Đang thực hiệ

Employment History

Science Awards

Research

1. Giáo dục học: GD đạo đức, giáo dục thẩm mỹ

2. Quản lý giáo dục: QL hoạt động dạy học và giáo dục, QLGD mầm non, Phát triển nguồn nhân lực, xu thế phát triển GD.

Projects

Publications / Books

TT

Tên sách

Loại sách

   Nhà xuất bản và năm xuất bản

Số tác giả

Viết một mình

hoặc chủ biên,

phần biên soạn

Thẩm định, xác nhận sử dụng của CSGD

1

Đạo đức học

GT

NXB Đại học Sư Phạm, 2005

02

5- 68, 131- 160

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Workshop papers

Science blogs

TT

Tên bài báo khoa học

Số tác giả

Tên tạp chí,

kỷ yếu

Tập

Số

Trang

Năm

công bố

1

Lớp đông sinh viên- một giải pháp tình thế cần phải được quan tâm để đảm bảo chất lượng dạy và học

 

02

Hội thảo khoa học: Phương pháp giảng dạy, học tập và kiểm tra- đánh giá ở lớp học đông sinh viên- Hội thảo khoa học Quốc gia

 

 

30-32

1997

2

Tổ chức giờ học vẽ cho trẻ mẫu giáo lớn trong môi trường thiên nhiên nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ

01

Nghiên cứu giáo dục- Bộ GD&ĐT

 

3

29- 30

1999

3

Một số nhận xét về việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non hiện nay.

01

Tạp chí giáo dục- Bộ GD&ĐT

 

62

37- 39

2003

 

4

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cử nhân QLGD hệ phi chính quy của trường ĐHSPHN

01

Tạp chí khoa học Trường ĐHSPHN

 

4

144-150

2008

5

Bồi dưỡng xúc cảm, tình cảm thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) qua hoạt động tạo hình.

01

Tạp chí Giáo dục-Bộ GD& ĐT

 

219

6-8

2009

6

Một số biện pháp phát triển năng lực sáng tạo nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) qua hoạt động tạo hình ở trường mầm non

01

Tạp chí Giáo dục-

Bộ GD& ĐT

 

 

214

 

16-18

 

2009

7

Vài nét về hệ thống giáo dục ở Israel

02

Tạp chí Giáo dục-

 Bộ GD& ĐT

 

240

60- 61

2010

8

Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân QLGD hệ vừa làm vừa học của trường ĐHSPHN

01

Tạp chí khoa học TrườngĐHSPHN

 

5

3-11

2011

9

Quản lý giáo dục đặc biệt ở Việt Nam, thực trạng và giải pháp

01

Tạp chí Khoa học giáo dục-

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 

4

59- 70

2011

10

Phát triển tri giác thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo lớn  (5-6 tuổi) qua hoạt động tạo hình ở trường mầm non

01

Tạp chí Tâm lý học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam

 

69

30-34

2011

11

Các biện pháp xây dựng cơ sở ban đầu cho sự phát triển thị hiếu thẩm mỹ của trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) qua hoạt động tạo hình ở trường mầm non

01

Tạp chí Khoa học Giáo dục -Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 

68

34- 38

2011

12

Đánh giá thực trạng chương trình đào tạo cử nhân quản lí giáo dục hệ vừa làm vừa học của Trường ĐHSPHN

01

Tạp chí Giáo dục - Bộ GD& ĐT

 

262

19-20

2011

13

Vấn đề tự chủ, tham gia và trách nhiệm trong quản lý dựa vào nhà trường ở các nước trên thế giới

02

Khoa QLGD- ĐHSPHN

 

 

38-44

2011

 

14

Đánh giá thực trạng một số nhân tố ảnh hưởng đến quá trình đào tạo cử nhân QLGD hệ vừa làm vừa học của trường ĐHSPHN

01

Tạp chí khoa học Trường ĐHSPHN

 

4

96-101

2011